Išsirinkite
norimas prekes
Suformuokite
užsakymą
Apmokėkite
išankstinę sąskaitą
Atsiimkite iš kurjerio
arba parduotuvės

E-parduotuvės taisyklės

Prieš užsisakant prašome atidžiai perskaityti šias e. parduotuvės taisykles. Paspausdami mygtuką „Pirkti“ Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su elektroninės parduotuvės diurablis.lt taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

UAB „Diurablis-prekyba“ e. parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. UAB „Diurablis-prekyba“ internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant UAB „Diurablis-prekyba“ e. parduotuvėje, esančioje internete adresu www.diurablis.lt arba www.diurablis.eu.
2. UAB „Diurablis-prekyba“ gali keisti e. parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo.
3. Visais atvejais, kai klientas pateikia prekių užsakymą UAB „Diurablis-prekyba“, yra laikoma, jog klientas yra susipažinęs su šiomis e. parduotuvės taisyklėmis ir joms pritaria. Tais atvejais, kai klientas iš dalies arba visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis e. parduotuvės taisyklėmis.
4. UAB „Diurablis-prekyba“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su e. parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš UAB „Diurablis-prekyba“ e. parduotuvės, turi užsiregistruoti UAB „Diurablis-prekyba“ internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį arba užsakymą atlikti be registracijos būtino, įvedant užsakymo vykdymui būtiną kontaktinę informaciją. UAB „Diurablis-prekyba“ patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai), išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti UAB „Diurablis-prekyba“ informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami. 
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. UAB „Diurablis-prekyba“ patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. UAB „Diurablis-prekyba“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus UAB „Diurablis-prekyba“ partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais. 
3. Klientas, užsiregistruodamas UAB „Diurablis-prekyba“ e. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, UAB „Diurablis-prekyba“ atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės. 
4. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant UAB „Diurablis-prekyba“ e. parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio). 
5. UAB „Diurablis-prekyba“ patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Dėmesio! Minimali užsakymo suma su PVM - 14.48 EUR arba 49.99 Lt Jei užsakymo kaina yra žemesnė, klientas bus apie tai informuotas e-paštu ir užsakytą prekę (ar prekes) galės atsiimti artimiausioje Diurablis-prekyba parduotuvėje. Siuntimui prekės yra ruošiamos tik tada, kai bendra užsakymo suma yra didesnė arba lygi 14.48 EUR arba 49.99 Lt.
3. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. UAB „Diurablis-prekyba“ patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai. 
4. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų prekių pristatymo ir atsiėmimo būdų bei vienintelį atsiskaitymo UAB „Diurablis-prekyba“ e. parduotuvėje būdą (plačiau – IV taisyklių skyriuje).
5. Paskutiniame lange sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą UAB „Diurablis-prekyba“. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
6. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas UAB „Diurablis-prekyba“ e. parduotuvės operatoriui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo tos akimirkos, kai jį gauna UAB „Diurablis-prekyba“. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir UAB „Diurablis-prekyba“ yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai UAB „Diurablis-prekyba“ gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą pagal išankstinę-sąskaitą faktūrą.
7. Klientui pateikus užsakymą, UAB „Diurablis-prekyba“ sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.
8. UAB „Diurablis-prekyba“ gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš e. parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiama sąskaitą-faktūra nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir UAB „Diurablis-prekyba“ vykdymo pradžios momentu.
9. Kliento pateiktas užsakymas saugomas UAB „Diurablis-prekyba“ duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
10. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis UAB „Diurablis-prekyba“ e. parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
11. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. UAB „Diurablis-prekyba“ nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos e. parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo UAB „Diurablis-prekyba“ parduotuvėje.
2. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
3. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Litais su PVM.
4. UAB „Diurablis-prekyba“ parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu UAB „Diurablis-prekyba“, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl UAB „Diurablis-prekyba“ ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. UAB „Diurablis-prekyba“ per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
5. UAB „Diurablis-prekyba“ įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
5.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, UAB „Diurablis-prekyba“ įsipareigoja tokias prekes klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
5.2. UAB „Diurablis-prekyba“ įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
5.3. UAB „Diurablis-prekyba“ įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. UAB „Diurablis-prekyba“ neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame UAB „Diurablis-prekyba“.
5.4. UAB „Diurablis-prekyba“ visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.
5.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, UAB „Diurablis-prekyba“ įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
5.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
6. Visoms internetinėje UAB „Diurablis-prekyba“ parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo kokybės garantija.
6.1. E. parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės nenurodyta kitaip.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vieninteliu UAB „Diurablis-prekyba“ e. parduotuvėje nurodytu būdu: pavedimu į UAB „Diurablis-prekyba“ atsiskaitomąją banko sąskaitą.
2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti per artimiausias 2 darbo dienas, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik UAB „Diurablis-prekyba“ gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos.
e) kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.
f) nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.) Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių UAB „Diurablis-prekyba“ plombą bei lipdukus. Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti UAB „Diurablis-prekyba“ prekių įsigijimo dokumentus.
4. Norint grąžinti prekę reikia parašyti laiška el. paštu: info@diurablis.lt. Kiekvienas atvejis sprendžiamas individualiai.
5. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo susitarimo dėl pinigų grąžinimo.

VII. Prekių pristatymas

1. Pristatymo kaina visoje Lietuvoje yra 8 Litai be PVM už suformuotą siuntą, kurios svoris neviršija 5 kg. Kaina už sunkesnių nei 5 kg. siuntų gabenimą yra nustatoma kliento ir e. parduotuvės operatoriaus sutarimu. Kartu klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, UAB „Diurablis-prekyba“ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, laiką bei asmenį, kuris priims prekes.
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti UAB „Diurablis-prekyba“ pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Prekės, užsakytos UAB „Diurablis-prekyba“ internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos arba nuosavu UAB „Diurablis-prekyba“ transportu. Prekės pristatomos su klientu suderintu laiku. Tais atvejais, kai nustatytu laiku klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti telefonu 8 (5) 267 5256 arba elektroniniu paštu info@diurablis.lt.
5. UAB „Diurablis-prekyba“ visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.
6. Klientas privalo nedelsiant informuoti UAB „Diurablis-prekyba“ elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, UAB „Diurablis-prekyba“ atleidžiama nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai UAB „Diurablis-prekyba“.

VIII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai UAB „Diurablis-prekyba“ turi būti teikiami elektroniniu paštu info@diurablis.lt arba telefonu 8 (5) 267 5256.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir UAB „Diurablis-prekyba“ vyksta valstybine kalba.
3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos klientui.
4. Tokią savo galimybę klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
5. UAB „Diurablis-prekyba“, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.


Automobilių priežiūros įrankiai
 Akumuliatorių pakrovėjai
 Automobilinė chemija
 Automobilių stiklų keitimui
 Variklio remonto įrankiai
 Kėbulo remonto įrankiai
 Važiuoklės remonto įrankiai
 Ratų remonto įrankiai

Baldai dirbtuvėms
 Darbastaliai
 Gultai autošaltkalviams
 Kėdės
 Spintos
 Vežimėliai įrankiams
Autoservisų įranga
 Automobilių keltuvai
 Detalių plovyklos
 Hidrauliniai cilindrai
 Hidrauliniai presai
 Padai automobilių keltuvams
 Smėliasrovės
 Šaltkalvio spaustuvai
 Buteliniai domkratai
 Domkratai ant ratukų
 Grandininės gervės
 Lininės gervės
 Pavarų dėžės iškėlimo įranga
 Variklio stovai
 Variklio iškėlimo įranga
 Žirkliniai domkratai
 Lempos, prožektoriai dirbtuvėms
Pneumatinė įranga, įrankiai
 Oro kompresoriai
 Pneumatiniai veržliasukiai
 Pneumatiniai domkratai
 Pneumatiniai dažymo pistoletai
 Pneumatiniai gręžtuvai, suktuvai
 Hidrauliniai kniedikliai
 Pneumatiniai kaltai
 Pneumatiniai kampiniai veržliasukiai
 Pneumatinės kampinės pjovimo mašinėlės
 Padangų pripūtimo pistoletai
 Pneumatiniai aerografai
 Pneumatinės poliravimo mašinėlės
 Pneumatiniai prapūtimo pistoletai
 Pneumatinės šlifavimo mašinėlės
 Pneumatinės žirklės ir pjūklai
 Žarnos
Darbo drabužiai
 Kelnės darbui
 Pirštinės darbui
 Striukės darbui
 Apsauginiai darbo akiniai
 Antkeliai
 Respiratoriai

Matavimo įrankiai
 Gulščiukai
 Kampainiai
 Metrai
 Ruletės

Rankiniai įrankiai
 Antgaliai atsuktuvams
 Antgalių komplektai
 Atsuktuvai
 Atsuktuvų rinkiniai
 Dildės
 Dėžės įrankiams
 Galvutės
 Išmušėjai
 Kniedikliai
 Perėjimai galvutėms
 Raktai atsukimui
 Replės
 Rankenos galvutėms
 Sriegikliai, sriegpjovės
 Staliaus spaustuvai
 Terkšlės
 Žirklės skardai
 Žirklės vielai
 Dinamometriniai įrankiai
 Įrankių komplektai

Elektriniai, akumuliatoriniai įrankiai
 Akumuliatoriniai gręžtuvai, suktuvai
 Elektriniai gręžtuvai
 Gręžimo karūnėlės
 Elektriniai vandens siurbliai
 Galąstuvai
 Kampų pjovimo mašinėlės
 Elektriniai klijavimo pistoletai
 Perforatoriai
 Elektriniai pjūklai
 Elektrinės poliravimo mašinėlės
 Elektriniai smūginiai gręžtuvai
 Techniniai fenai

Suvirinimo įranga
 Suvirinimo aparatai, priedai
 Apsauginiai suvirintojo akiniai
 Apsauginiai suvirintojo skydeliai
 Dujiniai dėgikliai
 Lituokliai

Dažymo įrankiai
 Teptukai
 Rankenos voleliams
 Voleliai dažymui
 Vonelės dažams
 Šepečiai dažymui
 Kibirai dažams
 Glaistyklės

Sodo, daržo įrankiai
 Benzininiai sodo įrankiai
 Elektriniai įrankiai sodui
 Purkštuvai
 Rankiniai pjūklai sodininkui
 Sodo sekatoriai
 Sodo žirklės
 Valai žoliapjovei
 Žarnos laistymui

Statybiniai įrankiai
 Kabių pistoletai, segtukai
 Kaltai
 Kastuvai
 Kirviai
 Laužtuvai
 Maišytuvai
 Mentės
 Peiliai, ašmenys
 Pistoletai montažinėms putoms
 Pjūklai
 Plaktukai
 Rievikliai
 Rėžtukai vamzdžiams
 Statybiniai loviai
 Tinkleliai šlifavimui
 Trintuvės

© 2008—2014 UAB „Diurablis-prekyba”. Visos teisės saugomos. Sprendimas: MKMinspire.eu Bendraukime Skype Bendraukime Skype

         Užsisakę naujienlaiškį apie išpardavimus sužinosite pirmieji!   Įrankiai     Norėdami užsiprenumeruoti, spauskite čia